alapvető törvények, rendeletek

Környezet- és természetvédelmi, tájvédelmi tervezési, szakértői tevékenységünkre mint szolgáltatásra vonatkozó alapvető törvények, rendeletek:

  1. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
  2. 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
  3. 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról [1]
  4. 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről [2]
  5. 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről [3]
  6. 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről [4]
  7. 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról kormányrendelet
  8. 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
  9. 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról

 

Szakhatósági (felügyelőségi) eljárások, dokumentumok és engedélyek

Az előzetes vizsgálati eljárás és az előzetes vizsgálati dokumentáció
Az előzetes konzultációs eljárás és az előzetes konzultációs kérelem
A környezeti hatásvizsgálati eljárás, a környezeti hatástanulmány és a környezetvédelmi engedély
Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, a kérelem és az egységes környezethasználati engedély (IPPC engedély)
A környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás

 

Egyéb

Az elérhető legjobb technika (BAT) követelmények
Környezetvédelmi tervfejezet
Natura 2000 hatásbecslés

 

Összefoglaló

Adatlap a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához

Dokumentum:
Kitöltött adatlap

Mikor szükséges?
Ha a tevékenység 314/2005. Kr. 3. sz. M. szerinti, de nem éri el az abban szereplő határértéket

Tartalom?
314/2005. Kr. 13. sz. M.

Elkészítés időtartama:
1 hét

Hatósági munka:
45 nap

Eredmény:
Állásfoglalás részben a 314/2005. Kr. 5. sz. M. alapján, arról hogy szükséges-e KHT készítése

Meddig érvényes?
Ha kell KHT, akkor az az állásfoglalást követően 3 éven belül benyújtandó.

Ki készíti?
… akár maga a beruházó …

Előzetes vizsgálati eljárás

Dokumentum:
Előzetes vizsgálati dokumentáció (mint dokumentáció típus)

Mikor szükséges?
314/2005. Kr. 3. M. vonatkozik, vagy 2. és 3. M. egyszerre vonatkozik a beruházásra

Tartalom?
314/2005. Kr. 4. sz. M.

Elkészítés időtartama:
1-2 hónap

Hatósági munka:
45-60 nap

Eredmény:
Határozat részben a 314/2005. Kr. 5. sz. M. alapján … Kell-e KHT, és/vagy EKHE; ha kell, akkor a KHT-ban kell-e Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció is? A határozat tartalmazza a szükséges KHT és/vagy EKHE tartalmi követelményeit is.

Meddig érvényes?
Ha nem kell KHT, vagy EKHE, akkor fáklyás menet; ha kell, akkor 2 éven belül meg kell szerezni a környezetvédelmi engedélyt, vagy az egységes környezethasználati engedélyt. A határidő 1 alkalommal 1 évvel meghosszabbítható.

Ki készíti?
Szakértő

Előzetes konzultáció

Dokumentum:
Előzetes konzultáció kérelem (mint dokumentáció típus)

Mikor szükséges?
314/2005. Kr. 1. sz. M. vonatkozik; vagy 1. és 2. sz. M. egyszerre vonatkozik a beruházásra; vagy 2. sz. M. vonatkozik, de 3. sz. M. nem

Tartalom?
314/2005. Kr. 4. sz. M.

Elkészítés időtartama:
1-2 hónap

Hatósági munka:
45 nap

Eredmény:
Határozat (vélemény) részben a 314/2005. Kr. 5. M., részben 12. M. alapján … Kell-e KHT, és/vagy EKHE; ha kell, akkor a KHT-ban kell-e Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció? A határozat tartalmazza a szükséges KHT és/vagy EKHE tartalmi követelményeit is.

Meddig érvényes?
Ha van vélemény határidőn belül, akkor 2 éven belül meg kell szerezni a környezetvédelmi engedélyt, és/vagy az egységes környezethasználati engedélyt. A határidő 1 alkalommal 1 évvel meghosszabbít-ható. Az engedély(ek) megadására vonatkozó kérelem, vagy hatástanulmány a dokumentációkkal EK-s felügyelőségi vélemény nélkül is beadható.

Ki készíti?
Szakértő

Környezeti hatásvizsgálati eljárás

Dokumentum:
Környezeti hatástanulmány (mint dokumentáció típus)

Mikor szükséges?
314/2005. Kr. 1. sz. M.

Tartalom?
314/2005. Kr. 6. sz. M., 7. sz. M.

Elkészítés időtartama:
1-3 hónap

Hatósági munka:
90 nap

Eredmény:
Határozat, környezetvédelmi engedély

Meddig érvényes?
Min. 5 év; lejártakor, vagy jelentős változáskor környezetvédelmi felülvizsgálat szükséges

Ki készíti?
Szakértő

Egységes környezethasználati engedély iránti kérelem

Dokumentum:
Egységes környezethasználati engedély iránti kérelem

Mikor szükséges?
314/2005. Kr. 2. sz. M.

Tartalom?
314/2005. Kr. 8. sz. M., 9. sz. M. , 15. sz. M.

Elkészítés időtartama:
1-3 hónap

Hatósági munka:
90 nap

Eredmény:
Határozat, egységes környezethasználati engedélyről (IPPC engedély), melynek tartalma 314/2005. Kr. 11. sz. M. alapján készül, 10. sz. M. is figyelembe véve

Meddig érvényes?
Min. 10 év, de vannak kivételek (akkor kevesebb), lejártakor, vagy jelentős változáskor környezetvédelmi felülvizsgálat szükséges

Ki készíti?
Szakértő

Környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás

Dokumentum:
Környezetvédelmi felülvizsgálat (mint dokumentáció típus)

Mikor szükséges?
Ha a környezetvédelmi engedély, vagy az egységes környezethasználati engedély (IPPC engedély) lejár, illetve jelentős változtatás történik

Tartalom?
12/1996. KTM rend. 2. sz. M.

Elkészítés időtartama:
1-3 hónap

Hatósági munka:
90 nap

Eredmény:
Határozat a korábbi engedély meghosszabbításáról, érvényességéről, annak feltételeiről stb.

Meddig érvényes?
Min. további 5, 10 év

Ki készíti?
Szakértő