Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció

Amennyiben a tervezett tevékenység, beruházás hatásterülete Natura 2000 területet érint és arra jelentős hatása lehet, akkor Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészíttetése válik szükségessé. A hatásbecslési dokumentáció tartalmi követelményeit a vonatkozó rendelet [4] 14. sz. mellékelte határozza meg. A Natura 2000 hatásbecslés készítése során a Natura 2000 terület jelöléséül szolgáló közösségi jelentőségű fajokra és élőhelyekre, valamint azok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatások becslését szükséges elvégezni. A Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció önálló dokumentáció, nem része a környezetvédelmi engedélykérelmi dokumentációknak. Az engedélykérelmi dokumentációk (előzetes vizsgálati dokumentáció, környezeti hatástanulmány, egységes környezethasználati engedély kérelem) készítése során bebizonyosodik, hogy a tervezett tevékenység hatása jelentős a Natura 2000 területre, akkor az adott környezetvédelmi engedélyezési eljárásban szükséges elkészíteni és értékelni a Natura hatásbecslési dokumentációt.

 

Natura 2000 jogszabályi háttér, rendelet

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet szabályozza a Natura 2000 területekre vonatkozó szabályokat (vonatkozó rendelet [4]). E rendelet szabja meg a hatásbecslési dokumentáció tartalmi követelményeit és a Natura 2000 területet érintő hatások megállapításának szempontjait is.

 

Natura 2000 hatásbecslési eljárás

A Natura 2000 hatásbecslési dokumentációt a beruházó készítteti el a jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően. A hatásbecslési dokumentáció értékelését, elemzését minden esetben a természetvédelmi hatóság végzi, amely során a tevékenység természetvédelmi hatásait értékeli, a tevékenység engedélyezhetőségét vagy az engedélyezés feltételeinek a kialakítását vizsgálja. A tevékenység akkor engedélyezhető, ha a terület kijelölése alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére kedvezőtlen hatással nem jár, továbbá nem ellentétes a kijelölés céljával.

 

Natura 2000 területek, jelölőfajok

A különleges madárvédelmi területeket a vonatkozó rendelet [4] 5. melléklete, a kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek jelölt területeket a vonatkozó rendelet [4] 7. melléklete, a jóváhagyott különleges természetmegőrzési területeket a rendelet a vonatkozó rendelet [4] 11. melléklete, míg a jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területeket a rendelet a vonatkozó rendelet [4] 12. melléklete sorolja fel. Natura 2000 terület kezelésére vonatkozó javaslatokat, valamint ezek megvalósításának lehetséges eszközeit tartalmazza a Natura 2000 fenntartási terv, amelyet a kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése, fenntartása és helyreállítása érdekében szükséges elkészíteni.

A közösségi jelentőségű fajokat (jelölőfajokat) a vonatkozó rendelet [4] 1, 2. és 3. melléklete határozza meg, míg a kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusokat a rendelet ugyanezen rendelet 4. melléklete sorolja fel.

 

KHV/Natura 2000 nyilatkozat

Az Európai Uniós forrásból megvalósult beruházások esetében a kedvezményezetnek jelentéstételi kötelezettsége alapján el kell készítenie egy KHV/Natura 2000 nyilatkozatot. A nyilatkozatban értékelni kell a megvalósult beruházások környezeti hatásait és a Natura 2000 területek érintettségét. A KHV/Natura 2000 nyilatkozat elkészítését rövid határidővel tudjuk vállalni.

vissza a tudástárba