Környezetvédelmi tervfejezet szükségessége, célja

A környezetvédelmi tervfejezet akkor szükséges, ha az engedélyezendő tevékenység a környezetre káros hatással lehet, továbbá az illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség szakhatóságként működik közre az engedélyeztetési eljárásban. A benyújtott engedélykérelmi dokumentáció mellett, vagy részeként elkészített terv alapján adja ki szakhatósági állásfoglalását az illetékes felügyelőség. Különösen két engedélyezési eljárás során szükséges a környezetvédelmi tervfejezetet készíteni:

  • telepengedélyezési eljárás során telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatása érdekében;
  • az építési engedélyezési eljárások bizonyos eseteiben.

 

Környezetvédelmi tervfejezet tartalma

A tervfejezet részletesen tárgyalja a tervezett beruházásnak, az engedélyezendő létesítménynek, tevékenységnek a környezetbe történő várható kibocsátásait, a környezet állapotára várhatóan gyakorolt hatásait a környezetvédelem minden területén (pl. levegőtisztaság-védelem, zaj- és rezgésvédelem, víz- és talajvédelem, védett természeti értékek, hulladékgazdálkodás, stb.). A tervfejezet tartalmi elemei:

  • a tevékenység és a kapcsolódó műveletek, létesítmények bemutatása, különös tekintettel a környezeti veszélyforrásokra;
  • a telephely és a hatásterület érzékenysége környezeti elemenként;
  • a várható környezeti hatások becslése, jellemzése;
  • a tevékenységhez kapcsolódó környezetvédelmi előírások ismertetése.

 

Környezetvédelmi tervfejezet készítése

E tervtípus gyorsan elkészíthető, ha a tervezett beruházásról az építési, üzemeltetései tervek rendelkezésre állnak.

A tervfejezet elkészítését, környezetvédelmi végzettségű szakértői jogosultsággal rendelkező szakemberek végezhetik.

vissza a tudástárba