Voltaképpen nincs különbség a táj sorsa és az emberiség sorsa között.
Ha az egyikkel rosszul bánnak, azt a másik is megszenvedi.

Wendell Berry

 

Az urbaLAnd Kft. évtizede együttműködő mérnökökből és informatikusokból alakult műszaki szolgáltató, tanácsadó szervezet; mely munkáinak elvégzése során a feladat által megkívánt további szakértőkkel egészül ki az alábbi szakterületeken:

OKTF által kiadott jogosultságok:

 • Tájvédelmi szakterületi szakértő (SZTjV)

MÉK által kiadott jogosultságok:

 • Teljes körű táj- és kertépítészeti tervezés (K)
 • Teljes körű településtervezési zöldfelületi és tájrendezési tervezés (TK)
 • Táj- és kertépítészeti szakértés (SZT)

HOI (FVM) által kiadott agrárgazdasági- és vidékfejlesztési szakértői jogosultságok:

 • Kertészeti növénytermesztés (zöldterület-fenntartás, parkfenntartás, parképítés)
 • Erdőgazdálkodás (erdők- és zöldfelületek tervezése, tájrendezés)

ME által kiadott örökségvédelmi szakértői jogosultságok:

 • Szakértő műemléki területen, történeti kertek szakterületen

A leggyakrabban társult szakértők jogosultságai (OKTF, MMK, stb. által kiadva):

 • Hulladékgazdálkodási szakértő (SZKV 1.1.)
 • Levegőtisztaság-védelem szakértő (SZKV 1.2.)
 • Vízanalítika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás (SZVV-3.10.)
 • Zaj- és rezgésévdelem szakértő (SZKV-1.4.)

Megalakulásunkkor az építőipari beruházásokhoz, szabadtér építészethez, környezetalakításhoz kapcsolódó környezet- és természetvédelmi, tájvédelmi tervezési, szakértői feladatok magas színvonalú ellátását tűztük ki célul magunk elé.

 

Leggyakrabban végzett szolgáltatásaink az alábbiak:

1.

312/2012. (XI. 8.) számú, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet 5. melléklete alapján …

… a természet- és tájvédelmi szakhatóság állásfoglalásának megkéréséhez szükséges dokumentumok elkészítése (tájbaillesztési-, tájvédelmi tervek készítése).

 

2.

314/2012. (XI. 8.) számú, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet 3. számú melléklete alapján Településrendezési eszközök alátámasztó munkarészeinek, mint

Környezetalakítási terv tervfejezet készítése;
Szakági javaslatok tervfejezet készítése;
Környezeti hatások és feltételek tervfejezet készítése;
Környezeti értékelés tervfejezet készítése.

 

3.

2/2005. (I. 11.) számú, egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló kormányrendelet 4. számú melléklete szerinti

Környezeti értékelés készítése.

 

4.

314/2005. (XII. 25.) számú, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet

 1. számú melléklete alapján Előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD) készítése;
 2. számú melléklete alapján Környezeti hatástanulmány (KHT) készítése;
 3. számú melléklete alapján Egységes környezethasználati engedély (EKHE) készítése;
 4. számú melléklete alapján Adatlap kitöltése a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához.

 

5.

12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről

 1. számú melléklete alapján Teljeskörű felülvizsgálati dokumentáció készítése.

 

Ha a fenti feladatok elvégzéséhez szolgáltatót keres – referenciáinkkal állunk rendelkezésére, forduljon hozzánk bizalommal!