Az alábbi környezet- és természetvédelmi, tájvédelmi tervezési, szakértői feladatok elvégzését vállaljuk:

 • Tájbaillesztési terv készítése
 • Tájvédelmi terv készítése
 • Környezetalakítási terv készítése
 • Szakági javaslatok kidolgozása
 • Környezeti hatások és feltételek tervfejezet készítése
 • Környezeti értékelés készítése
 • Környezetvédelmi tervfejezet készítése
 • Adatlap kitöltése a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához
 • Előzetes konzultációs kérelem benyújtása – EKK
 • Előzetes vizsgálati dokumentáció készítése – EVD
 • Környezeti hatástanulmány készítése, környezetvédelmi engedély megszerzése – KHT
 • Egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló dokumentáció készítése – EKHE
 • Környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció készítése
 • Natura 2000 hatásbecslés, élőhelytérképezés, élővilág-védelmi tervfejezet készítése
 • BAT / BREF dokumentumok készítése

 

… RÉSZLETESEN …

1.

312/2012. (XI. 8.) számú, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet 5. melléklete alapján …

… a természet- és tájvédelmi szakhatóság állásfoglalásának megkéréséhez szükséges dokumentumok elkészítése (tájbaillesztési-, tájvédelmi tervek készítése).

 

2.

314/2012. (XI. 8.) számú, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet 3. számú melléklete alapján Településrendezési eszközök alátámasztó munkarészeinek, mint

Környezetalakítási terv tervfejezet készítése;
Szakági javaslatok tervfejezet készítése;
Környezeti hatások és feltételek tervfejezet készítése;
Környezeti értékelés tervfejezet készítése.

 

3.

2/2005. (I. 11.) számú, egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló kormányrendelet 4. számú melléklete szerinti

Környezeti értékelés készítése.

 

4.

314/2005. (XII. 25.) számú, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet

 1. számú melléklete alapján Előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD) készítése;
 2. számú melléklete alapján Környezeti hatástanulmány (KHT) készítése;
 3. számú melléklete alapján Egységes környezethasználati engedély (EKHE) készítése;
 4. számú melléklete alapján Adatlap kitöltése a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához.

 

5.

12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről

 1. számú melléklete alapján Teljeskörű felülvizsgálati dokumentáció készítése.

 

Ha a fenti feladatok elvégzéséhez szolgáltatót keres – referenciáinkkal állunk rendelkezésére, forduljon hozzánk bizalommal!