Környezetvédelem

A környezeti elemek védelme, a környezeti hatótényezők kedvezőtlen hatásainak csökkentése

Avatar

Levegőtisztaság-védelem
„A levegő védelme a légkör egészének, folyamatainak és összetételének, valamint a klímának a védelmét jelenti.”
Avatar

Vízminőség-védelem
„A vízminőség-védelem célja a felszíni- és felszínalatti vizek minőségének folyamatos ellenőrzése, azok jó állapotának megóvása, vagy szennyezést követően a vízminőség helyreállítása.”
Avatar

Talajvédelem
„A föld védelme … magában foglalja a talaj termőképessége, szerkezete, víz- és levegőháztartása, valamint élővilága védelmét is.”
Avatar

Élővilág-védelem
„Az élővilág védelme a természetvédelem gerince, annak egyik legfontosabb ágazata.”
Avatar

Az épített környezet- és a táj védelme
„A tájvédelem célja a táj jellegének megőrzése, … , a táji értékek fennmaradásának biztosítása, a tájértékek és a természeti rendszerek megóvása, a műtárgyak tájbaillesztése és a tájsebek rehabilitációja.”
Avatar

Sugárzás elleni védelem
„A sugárvédelem célja az emberi szervezetet károsító sugárhatás lehető legnagyobb mértékű csökkentése. A sugárvédelem módszere a megelőzés, szabályozás és az aktív védekezés.”
Avatar

Hulladékártalmatlanítás
„Az ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása – a környezet elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával.”
Avatar

Zaj- és rezgés elleni védelem
„A zaj-és rezgés elleni védelem alapvető célja és eszköze a megelőzés, szabályozás, korlátozás; ha mindez nem vezet kellő eredményre, akkor a mechanikai, műszaki stb. védelem kiépítése.”
Avatar

Fényszennyezés elleni védelem
„Fényszennyezésnek nevezzük az esti égbolt mesterséges fényforrásokkal történő fölösleges, energiapazarló és környezetkárosító megvilágítását.”
Avatar

Hősugárzás elleni védelem
„A hősugárzás elleni védelem célja, hogy a hő környezetet károsító, az emberi szervezetre veszélyt jelentő hatása minél kisebb legyen. A hősugárzás elleni védelem módszere a megelőzés, szabályozás és az aktív védekezés.”
Avatar

Tűzvédelem
„… tűz elleni védekezés (a továbbiakban: tűzvédelem): a tűzesetek megelőzése, a tűzoltási feladatok ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása …”
Avatar

Bűzhatás elleni védelem
„A levegőtisztaság-védelem egyik speciális területe a légkörnek különböző szaganyagokkal, bűzös gázokkal történő szennyezése és az ez elleni védekezés.”
Avatar

Stressz elleni védelem
„ … ”